AC版テクニクビートスタッフ

TECHNICBEAT STAFF

MUSIC (except NAMCO GAME MUSIC)
COMPOSED AND ARRANGE

SHINJI "Mega" HOSOE
AYAKO "AYA" SASOU
YOUSUKE "YOU" YASUI
HIROTO SAITOH

PLANNER
KIMINORI TSUBOUCHI
RYUJI MIKAWA
SHOICHI TAKANO

PROGRAMMER
HIROSHI NAKAMURA
YUKIO YOSHIDA
YOSHIYUKI IMANO

ARTISTIC SUPERVISOR
JUN MATSUMURA

TITLE DESIGNER
FUJIMOTO "NendoANI" QUENTARO

GRAPHIC DESIGNER
ATSUSHI SATO
KOJI TOMIZAWA

TECHNICAL SUPPORT
HIROYASU OD. HASSSY
S.MASUDA M.K
YATTA USHIRODA

BUSINESS&SELL
MASAHARU OGATA
SATORU KOSUGE
NAOKI KITAGAWA

PUBLICITY
KEIKO KOBAYASHI
KATSUHIRO KONDOU

GUEST ILLUSTLATER
MARUMI YAMAMOTO

SPECIAL THANKS
SHUKUO ISHIKAWA
TATSUROU OKAMOTO
JUNKO OZAWA
MITSUNOBU TATSUMI
NAOTO MAEDA
TAKAHARU SUZUKI

SPECIAL THANKS
TOMOHISA KONNO
KAZUAKI TSUCHIYA
SHINYA NOGUCHI
SYUJI KOMATSU

SPECIAL THANKS
TECHNICTIX STAFF
S.P.S ALL STAFF
ARIKA ALL STAFF
AND NAMCO LTD.

DIRECTOR
KIMINORI TSUBOUCHI

PRODUCER
ICHIROU MIHARA

EXECUTIVE PRODUCER
NIN AS AKIRA NISHITANI

SOUND DIRECTOR
YOU...

THANK YOU
FOR PLAYING!

>> TOP